طبیعت زیبا که در نزدیکی دشت و دامنه های مسیر رنگ مخصوصی به خودش رو داره، دامنه ای به رنگ آبی و دامنه ای دیگه به رنگ زرد که انگار توی دامنه های آبی رنگ گل های زرد حق زندگی ندارند و توی دشت زرد رنگ گل های آبی بسیار دلچسب و رویایی ست. دشت اوپرت یکسری خونه های سبک شمالی با شیروانی های حلبیِ خیلی دیدنی داره و میتونین در همون نزدیکی ها کنار یکی از چشمه های معروفِ گوگلی بشینین و از آب گوارای چشمه نوش جان کنین.

برای رسیدن به اوپرت میتوانید در مسیر فیروزکوه به سمت سمنان خروجی گور سفید را به سمت اوپرت انتخاب کنید که برای این مسیر فقط میتوان با خودروی شاسی بلند به اوپرت دسترسی پیدا کنید.

مسیر اصلی دسترسی به اوپرت از سمنان به شهمیرزاد می باشد  که از شهمیرزاد باید به سمت منطقه حفاظت شده پرور رفته و بعد از عبور از روستاهای فینسک ، در مسیر ملاده به سمت سرخده تغییر مسیر دهید و به اوپرت برسید.