تلاقی کویر و دریا

روستای تنگ در نزدیکی شهر کنارک قرار دارد. در این روستا می توانید تصاویری بکر از محل تلاقی کویر و دریا مشاهده نمایید. با اینکه این منطقه دور از دسترس است  ولی مورد توجه بسیاری از توریستها قرار گرفته است.