تنگه گنجه ای

در این منطقه روستای گنجه ای روستایی تاریخی است که آثار کشف شده در آن نشان از قدمتی چندین هزارساله دارد و در نزدیکی روستا تنگه ای وجود دارد در میان تنگه ی زیبای گنجینه ای از زیبایی های بکر آفرینش، از قبیل درختان سر به فلک کشیده، چشمه های جوشان که از دل صخره ها و سنگ ها می جوشند، انبوه و تراکم درختان چنار، بلوط، بنه و زالزالک آب و هوایی دل انگیز و فرح بخش آفریده است.