تپه های گل افشان

تپه گلی در سمت راست این جاده‌ی فرعی قرار دارد که در دشتی وسیع با فاصله از یکدیگر قرار گرفته اند. قطعا با کوه‌های آتش فشان آشنا هستید و از نحوه‌ی عملکرد آن نیز باخبرید نکته‌ی جالبی در این منطقه وجود دارد این است که این تپه‌ها عملکردی مشابه با کوه‌های آتش فشان دارند و از دهانه آن‌ها در فاصله‌های زمانی مختلف گل خاکستری رنگ بیرون می‌آید و به همین دلیل به آن‌ها گل افشان گفته می‌شود. البته در حال حاضر، فقط یکی از این تپه‌ها فعال هستند و دو تپه دیگر گل‌افشانی نمی‌کنند. به گفته اهالی این منطقه آن دو تپه از گل پرانی خسته شده اند و خود را بازنشسته کرده اند. این جاذبه شگفت انگیز در ماه اسفند به اوج می رسد. لوکیشن دقیق نیست.