غار رودافشان

ورودی غار رودافشان با گل نسترن و گلهای وحشی آذین شده است. در کنار در ورودی سنگ مرمر برزگی به شکل مجسمه یک زن جلب نظر می کند و در گوشه ی دیگر غار، چشمه یی با آب سرد و خنک قرار دارد. برای حرکت در غار حتما نیاز به چراغ قوه قوی دارید. دهلیزی در غار وجود دارد که به معبد آناهیتا معروف است. این دهلیز در طی مسیر قرار گرفته است و در انتهای آن حوضچه آبی وجود دارد که سنگی میان آن دیده می شود و به همین سبب معبد آناهیتا نام گرفته است.