قلعه بابک

برای رسیدن به قلعه بابک بعد از رسیدن به شهر کلیبر و طی مسیر سه کیلومتری در کوهستان سر سبز کلیبر با مناظر شگفت انگیز در سمت چپ جاده خاکی مشاهده خواهید کرد 

که حرکت در این مسیر بمدت 10 دقیقه با خودروی شخصی (که بهتر است خودروی شاسی بلند باشد ) به محل پارک خودرو خواهید رسید، البته در صورتیکه مایل به استفاده از خودروی

شخصی برای عبور از این مسیر خاکی نمی باشید میتوانید از تاکسی های کرایه که برای جا به جایی مسافر در این مسیر موجود می باشد استفاده نمایید.

از محل پارک خودروها باید مسیر مشخص شده تا قلعه را در حدود نیم ساعت پیاده روی نمایید تا به این دژ بی نظیر در ارتفاعات برسید. ارتفاع این قلعه حدود 100 متر میباشد .