منطقه گردشگری شلال دون

 این منطقه با طبیعت زیبای و دل انگیزش با پوشش گیاهی جنگلی وسیع از تپه ماهورها و دره های زیبا تشکیل شده است.