رستوران هفت خوان جیرفت

می تونید از غذاهای خوشمزه ی این رستوران لذت ببرید. برای دسر هم می تونید به بستنی فروشی کنار رستوران یه سری بزنید.